Kategorijos

Gamintojai

 

Prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje Taisyklės
 
1. Bendrosios nuostatos
Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).
 
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, paspaudžiate mygtuką “Pirkti”.
Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.
Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą www.droztukas.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“.
 
3. Jūsų teisės
Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, apie tai pranešdamas Mums raštu, išskyrus atvejus kai:
vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas;
kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Jūs įsipareigojate
Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartu laiku.
Neperduoti trečiosioms šalims savo slaptažodžio. Jei Jūs prarandate slaptažodį, privalote nedelsiant apie tai informuoti Mus e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.
Nedelsdamas atnaujinti Jūsų registracijos formoje pateiktus duomenis jeigu jie pasikeičia.
Laikytis pirkimo – pardavimo taisyklių naudojantis e-parduotuve.

5. Mūsų  teisės
Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
Mes, įvykdę sutarties įsipareigojimus, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame
Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.